Home » Genel Muhasebe 1 » Gelir Tablosu Hesapları ve İşleyişi

İşletmenin gelir ve giderlerini gösteren muhasebe tablosu gelir tablosudur.Gelir tablosu hesapları 600 ile 700 arasındaki hesaplardır.Bunlar gelir hesapları ve gider hesapları olmak üzere ikiye ayrılır.Gelir tablosundaki gelir ve gider hesaplarının işleyişi varlık ve kaynak hesaplarında olduğu gibi farklıdır.

Gelir tablosundaki bazı hesapların yanında bulunan (-) işareti gider hesabı olduğunu gösterir.Bu işareti kapsamayan hesaplar gelir hesaplarıdır.İşletmenin değerlerinde yükseliş meydana getiren işlemlere gelir işlemleri denir.Bir gelir elde edildiğinde hesabın alacağına yazılır.Gelirde azalma olur ise hesap borçlandırılır.

Gelir tablosu grup isimleri ve hesap listesi aşağıda gösterilmiştir..

GELİR TABLOSU

A-BRÜT SATIŞLAR

1-Yurt içi Satışlar
2-Yurt dışı Satışlar
3-Diğer Gelirler

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)

1-Satıştan İadeler(-)
2-Satış İskontoları(-)
3-Diğer İndirimler(-)

C-NET SATIŞLAR

D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)

1-Satılan Mamuller Maliyeti(-)
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)
4-Diğer Satışların Maliyeti(-)

E-BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI E-FAALİYET GİDERLERİ(-)

1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)
3-Genel Yönetim Giderleri(-)

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR

1-İştiraklerdan Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar
6-Menkul Kıymet Satış Kârı
7-Kambiyo Kârları
8-Reeskont Faiz Gelirleri
9-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)

1-Komisyon Giderleri(-)
2-Karşılık Giderleri(-)
3-Menkul Kıymet Satış Zararı(-)
4-Kambiyo Zararları(-)
5-Reeskont Faiz Giderleri(-)
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)

H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)

1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)

OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR

1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları
2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar

J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)

1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)
3-Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar(-)

DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-)
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

About

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Muhasebe Dersleri Arama

Yandex Muhasebe Dersleri

Yandex.Metrica